Impressum

Impressum

www.reciklazno-dvoriste.babinagreda.hr– Web stranica Projekta “Izgradnja Reciklažnog dvorišta u cilju smanjenja divljih odlagališta i količine mješanog otpada u Općini Babina Greda”

Općina Babina Greda
OIB: 87224068173
MB: 01188232
Adresa: Kralja Tomislava 2, 32276 Babina Greda

Tel.: +385 (0)32 854 400

Izdavač: Općine Babina Greda

Email: opcinababinagreda@gmail.com
Web: reciklazno-dvoriste.babinagreda.hr

Fotografije: Lokalna agencija Bosut

© 2020 Općina Babina Greda: Sva prava pridržana.
Design & development by SAMSON

Kontakt

Scroll to Top