O projektu

Izgradnja Reciklažnog dvorišta u cilju smanjenja divljih odlagališta i količine miješanog otpada u Općini Babina Greda

Reciklažna dvorišta namjenjena su isključivo građanima

O

Projekt “Izgradnja reciklažnog dvorišta u cilju smanjenja divljih odlagališta i količine miješanog otpada u Općini Babina Greda” prijavljen je i odobren za sufinanciranje u sklopu otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijedloga Uspostava reciklažnih dvorišta koda KK.06.3.1.16 financiranog iz operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 2014.-2020. 

Svrha ovog poziva je doprinos povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište.

Prijavitelj i korisnik Projekta je Općina Babina Greda, a odgovorna osoba je općinski načelnik Josip Krnić.

Ukupna vrijednost Projekta je 3.748.402,33 kuna, a iznos EU sufinanciranja je 3.141.629,86 kuna.

Planirano vrijeme provedbe Projekta je od 29. lipnja 2020. godine do 29. listopada 2021. godine.

Aktivnosti projekta su: Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta, izobrazno-informativne aktivnosti, upravljanje projektom i promidžba i vidljivost.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Nema sela nad Babine Grede

 

 

Projektom se osim infrastrukturnih dobara osigurava i očuvanje zajednice, približavanje standarda zajednice ostalih članica EU, podizanje svijesti građana o važnosti očuvanja okoliša i očuvanja života na planeti uopće, kakvog ga danas poznajemo. 

Projekt doprinosi očuvanju prirodnog nasljeđa za buduće generacije, zaštiti prirode i okoliša, u skladu s održivim razvojem čime se izravno promiče društveno odgovorno i aktivno djelovanje lokalnih dionika u zajednici i odgovorno upravljanje imovinom u vlasništvu JLS, te izravno uključivanje lokalnih udruga i lokalnog stanovništva u provođenje budući aktivnosti, čime se osigurava umrežavanja i stvaranja lokalnog, civilnog i privatnog partnerstva kao sredstva jačanja društveno socijalnog i gospodarskog stanja lokalne zajednice. 

U budućnosti se planira izgraditi dvorište za sortiranje mješovitog otpada s potpunom kontrolom emisije stakleničkih plinova u sastavnice okoliša i potpunom kontrolom onečišćenja podzemnih pitkih voda i proizvodnjom goriva iz otpada za otpad koji se ne može reciklirati ili oporabiti. Bio razgradivi otpad pretvoriti će se u visokokvalitetni crni kompost na budućem komposištu koji će se proizvoditi u atmosferskim kontroliranim uvjetima. 

Ciljevi Projekta

Cilj postizanja podizanja svijesti stanovnika u području gdje se gradi novo reciklažno dvorište... >> Opširnije

Očekivani rezultati

Stvoreni preduvjeti za recikliranje razvrstanog otpada iz umanjenih količina mješovitog otpada ... >> Opširnije

Razdoblje provedbe

Planirano vrijeme provedbe Projekta je od 29. lipnja 2020. godine do 29. lipnja 2021. godine.

3.696.035,14

Vrijednost Projekta (kn)

85 %

% EU sufinanciranje

3.141.629,86

EU sufinanciranje (kn)

554.405,28

Općina Babina Greda (kn)

Scroll to Top