EU Projekt

Reciklažno dvorište Babina Greda

Europska unijaIzgradnja Reciklažnog dvorišta u cilju smanjenja divljih odlagališta i količine miješanog otpada u Općini Babina Greda

34.jpg
Prije nego li bacite neku stvar, razmislite može li se ponovno iskoristiti

O

Projekt “Izgradnja reciklažnog dvorišta u cilju smanjenja divljih odlagališta i količine miješanog otpada u Općini Babina Greda” prijavljen je i odobren za sufinanciranje u sklopu otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijedloga Uspostava reciklažnih dvorišta koda KK.06.3.1.16 financiranog iz operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 2014.-2020. 

Svrha ovog poziva je doprinos povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište.

Prijavitelj i korisnik Projekta je Općina Babina Greda, ukupna vrijednost Projekta je 3.748.402,33 kuna, a iznos EU sufinanciranja je 3.141.629,86 kuna.

Planirano vrijeme provedbe Projekta je od 29. lipnja 2020. godine do 29. listopada 2021. godine.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.  

Otpad koji se može odložiti u

čuvajmo okoliš
Četiri litre motornog ulja mogu zagaditi milijune litara vode
Papir i karton

Svaka tona reciklirane papira može uštedjeti tri kubične metara deponijskog prostora​

Plastika

Plastičnoj boci odbačenoj u prirodu potrebno je više od 400 godina da bi se razgradila

Staklo

Energija koja se uštedi recikliranjem jedne staklene boce dovoljna je da žarulja od 100 W radi 4 sata!

Metal

Recikliranjem 1 tone aluminijskih limenki uštedi se 5 tona boksita i utroši se 20 puta manje energije

Elektronički otpad

Kompjuteri spadaju u opasan otpad. Samo monitor sadrži velike količine olova, koje je opasno ako dospije u okoliš

Ulja i masti

...

Novosti

Pitanja i odgovori
Plastična vrećica koristi se prosječno 12 minuta, a u prirodi se raspada više stotina godina

Pitanja i

Reciklažna dvorišta imaju značajnu ulogu u ukupnom sustavu održivog gospodarenja otpadom, jer omogućuje građanima zbrinjavanje vrijednih reciklabilnih sirovina, kao i zbrinjavanje problematičnih vrsta otpada iz kućanstva.

Reciklažno dvorište je nadzirani ogranićeni prostor namijenjen odvojenom skupljanju i prviremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada.

Reciklažna dvorišta imaju značajnu ulogu u ukupnom sustavu održivog gospodarenja otpadom, jer omogućuje građanima zbrinjavanje vrijednih recikliranih sirovina, kao i problematičnih vrsta otpada iz kućanstva.

Reciklažna dvorišta namijenjena su isključivo građanima. Pravnim osobama nije dozvoljeno odlaganje bilo kakvog otpada na reciklažno dvorište

U reciklažnim dvorištim ne obavlja se obrada skupljenog otpada.

Sve odvojeno prikupljene vrste otpada odvoze se, odnosno predaju ovlaštenim oporabiteljima.

Europska unija
Scroll to Top