Reciklažno dvorište Babina Greda

U tijeku su radovi na betoniranju prostora reciklažnog dvorišta nakon kojih slijedi završna faza u izgradnji reciklažnog dvorišta u Babinoj Gredi.

Izgradnja reciklažnog dvorišta

Građani Babine Grede moći će u ovaj prostor odlagati 30-ak različitih vrsta otpada. Paralelno sa izgradnjom reciklažnog dvorišta kontinuirano se prevode edukacije zainteresiranih stanovnika Općine Babina Greda kroz predavanja vezanih za pravilno korištenje reciklažnog dvorišta i pravilno odvajanje otpada u kućanstvima na području Općine. Obavijest o navedenim predavanjima redovno se najavljuje na stranicama Općine kao i na web stranici Projekta.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda s 3.141.629,86 kuna, a planirano vrijeme provedbe Projekta je od 29. lipnja 2020. godine do 29. lipnja 2021. godine.

Scroll to Top