Informativni događaj u sklopu projekta

Pozivamo mještane Općine Babina Greda da dođu dana 25. listopada 2021. godine, ponedjeljak, sa početkom u 13:00 sati u Malu salu, na informativni događaj u sklopu projekta “Izgradnja reciklažnog dvorišta u cilju smanjenja divljih odlagališta i količine miješanog otpada u Općini Babina Greda – KK.06.3.1.16.0011” . Realizacija projekta je pri kraju, te ćemo na ovakav …

Informativni događaj u sklopu projekta Read More »