Reciklažno dvorište Babina Greda

Pozivamo mještane Općine Babina Greda da dođu dana 25. listopada 2021. godine, ponedjeljak, sa početkom u 13:00 sati u Malu salu, na informativni događaj u sklopu projekta “Izgradnja reciklažnog dvorišta u cilju smanjenja divljih odlagališta i količine miješanog otpada u Općini Babina Greda – KK.06.3.1.16.0011” .

Realizacija projekta je pri kraju, te ćemo na ovakav način upoznati javnost sa svim relevantnim informacijama o istom.

Scroll to Top